Cjenik

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/ 13, 73/17), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 50/2017), Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019),   Gradsko vijeće Grada Cresa donijelo je dana 30. siječnja 2018. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog  komunalnog otpada na području Grada Cresa (¨Službene novine ¨ PGŽ broj  2/2018),  Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja  donijelo je dana 31. siječnja 2018. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog  komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (¨Službene novine ¨ PGŽ broj  3/2018, 20/2019),  a temeljem navedenih Odluka član uprave komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., je nakon pribavljenih suglasnosti gradonačelnika  Grada Cresa i gradonačelnice Grada Malog Lošinja donio Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, sa primjenom od 01. rujna 2018. godine.

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD CRES

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD MALI LOŠINJ

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), te članka 38.toč.14. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2018. godine donijela je Odluku o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga:

ODLUKA O NAČINU PLAĆANA I VISINI CIJENA OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA