O nama

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. osnovane su 2014.godine kao pravni nasljednik društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

Naime, temeljem Zakona o vodama (NN 153/09,63/11,130/11,56/13) komunalna društva koja su u svojem sastavu imala djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje trebala su do 31.12.2013. izdvojiti te djelatnosti u posebna društva za vodoopskrbu i odvodnju.

Temeljem navedenog, 01.01.2014. nastupile su statusne promjene u društvu Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Cres te su podjelom društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. nastala  dva društva i to: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. kao pravni nasljednik društva Vodovod i čistoća te novoosnovano društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Zbrinjavanjem otpada kao i ostalim komunalnim djelatnostima, ovo društvo bavi se od 1990.godine kada je tadašnje komunalno poduzeće Komunalac iz Malog Lošinja objedinjeno s tadašnjim poduzećem JKP Vodovod i čistoća.

Danas društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o posluje na području otoka Cresa i Lošinja te prosječno zapošljava 120 radnika. Predmet poslovanja društva čine slijedeće komunalne djelatnosti:

  • Odlaganje komunalnog otpada
  • Održavanje čistoće javnih površina
  • Održavanje zelenih površina
  • Održavanje groblja i pogrebne usluge
  • Upravljanje i održavanje prostora i zgrada za usluge tržnice na malo
  • Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu 

Društvo je u vlasništvu gradova Cresa i Malog Lošinja te djeluje na području otoka Cresa, Lošinja i okolnih otoka – Suska, Unija, Ilovika i Srakana.

U poslovanju društva najizazovnija djelatnost je svakako zbrinjavanje i gospodarenje komunalnim otpadom. Uvođenjem novog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području otoka Cresa i Lošinja cilj je postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpada.

Skupštinu društva čine gradonačelnici gradova osnivača Cresa i Malog Lošinja. Članovi Skupštine su Ana Kučić i Marin Gregorović. Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika te se na mjestu predsjednika izmjenjuju svakih 6 mjeseci. Upravu društva čini član uprave Neven Kruljac, dipl.ing.građ.