Odvoz glomaznog otpada

Glomazni komunalni otpad je predmet koji je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – kućanski aparati (dotrajali hladnjaci, pećnice, bojleri i sl.), pokućstvo, sanitarni uređaji, velika kartonska ambalaža te biootpad.

Davatelj javne usluge dužan je u okviru javne usluge, po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz glomaznog otpada, jednom u kalendarskoj godini preuzeti do 5 m3 glomaznog otpada od korisnika usluge fizičkih osoba, na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Besplatni odvoz za privatne osobe vrši se u obračunskim razdobljima od 01. siječanja do 31. svibnja i 01. listopada do 31. prosinca.

Davatelj usluge dužan je preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge fizičke osobe (ili najbližem mjestu gdje može pristupiti vozilom i dostaviti spremnik od 5m3) u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge. Za količine otpada veće od 5m3 korisnik fizička osoba dužna je platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge koji je pravna osoba osigurati preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge (ili najbližem mjestu gdje može pristupiti vozilom i dostaviti spremnik od 5m3) , pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada..

Korištenjem usluge odvoza glomaznog otpada korisnik je obvezan ubacivati samo jednu vrstu otpada – glomazni otpad ili biorazgradivi otpad. Strogo je zabranjeno miješanje otpada, u suprotnom, korisniku će se naplatiti usluga sortiranja otpada. 

Uz navedeno, građani mogu glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu (do 5 m3) besplatno odložiti na odlagalištu otpada Kalvarija (Lošinj) i Pržić (Cres) te u reciklažna dvorišta u Nerezinama i Martinšćici, ukoliko ga sami dovezu u osobnom vozilu sa/bez osovinske prikolice za osobna vozila.

Svaki drugi dovoz glomaznog otpada, na odlagališta Pržić i Kalvarija, s teretnim vozilima se naplaćuje prema utvrđenom cjeniku. 

Napominjemo da je neovlašteno odlaganje glomaznog otpada na javnim površinama zabranjeno i kažnjivo od strane službe komunalnog redarstva. Stoga molimo sve građane da glomazni otpad odlažu na jedan od gore navedenih načina – odlaganjem u za to predviđene kontejnere prema Zahtjevu / dovozom na odlagališta Pržić ili Kalvarija, odnosno reciklažna dvorišta u Nerezinama i Martinšćici.