Kontakt

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres

CRES – Sjedište, uredi i blagajna

ADRESA: Turion 20/A (Industrijska zona Volnik) 51 557 CRES

TELEFON : 051-571-134

EMAIL: info@kucl.hr

RADNO VRIJEME: pon-pet 07:00-15:00 sati, dnevni odmor:10:30-11:00 sati

RADNO VRIJEME BLAGAJNE: pon-pet 09:00-12:00 sati

 

CRES – Stanica za tehnički pregled vozila

ADRESA: Volnik bb, 51 557 CRES

TELEFON: 051-571-105

RADNO VRIJEME: ponedjeljak i srijeda 08:00-12:00 i 13:00-17:00 sati, utorak 08:00-15:00 sati, dnevni odmor:12:00-13:00 sati

 

MALI LOŠINJ – Uprava 

ADRESA: Mije Mirkovića 17 (Kijac), 51 550 Mali Lošinj

EMAIL: info@kucl.hr

RADNO VRIJEME: pon-pet 07:00-15:00 sati, dnevni odmor:10:30-11:00 sati

 

MALI LOŠINJ – Blagajna 

ADRESA: Mije Mirkovića 17 (Kijac), 51 550 Mali Lošinj

TELEFON: 051-233-914

RADNO VRIJEME: pon-pet 07:30-13:00 sati

 

REKLAMACIJE PO RAČUNIMA

Lara Toić Paladin

tel. +385(0)51-232-118

e-mail: lara.toic-paladin@kucl.hr

 

 

ČLAN UPRAVE:

Neven Kruljac, dipl.ing.građ.
 

TAJNICA ČLANA UPRAVE:

Sanja Kučić Bogdanić, spec.ing.traff.

 

TEHNIČKI DIREKTOR:

Antonio Viskić, mag.ing.mech.

e-mail: antonio.viskic@kucl.hr
 

ZAMJENIK TEHNIČKOG DIREKTORA:

Avdo Ibrahimović

e-mail: avdo.ibrahimovic@kucl.hr
 

O.J. ZELENE I JAVNE POVRŠINE

Kristina Hofmann, dipl.ing.agr. – rukovoditelj

e-mail: kristina.hofmann@kucl.hr
 

Tomislava Žic-Tomić, dipl.ing.agr. – voditelj

e-mail: tomislava.zic-tomic@kucl.hr
 

Luka Bojić – poslovođa javnih površina u Lošinju

e-mail: luka.bojic@kucl.hr
 

Denis Lupić – poslovođa zelenih površina u Lošinju

 

Branko Sabranović – poslovođa javnih i zelenih površina u Cresu

 

O.J. PRIKUPLJANJE I OBRADA OTPADA

Damir Smirčić – voditelj

e-mail: damir.smircic@kucl.hr
 

Anto Pranjić – poslovođa u Cresu

 

O.J. GROBLJA

Željko Abramović, ing. – rukovoditelj

e-mail: zeljko.abramovic@kucl.hr
 

Ana Sarić – referent

e-mail: ana.saric@kucl.hr

 

Anto Pranjić – poslovođa u Cresu

 

O.J. NABAVA I VOZNI PARK

Ivan Krajina, bacc.ing.mech. – voditelj mehanizacije i transporta

e-mail: ivan.krajina@kucl.hr
 

Danijela Ilisić, dipl.oec. – referent javne nabave

e-mail: danijela.ilisic@kucl.hr
 

VODITELJ PRAVNE SLUŽBE:

Ema Lovrić, mag.iur.

e-mail: ema.lovric@kucl.hr
 

VODITELJ INTERNE KONTROLE:

Robert Antičević, dipl.oec.

e-mail: robert.anticevic@kucl.hr
 

O.J. FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Željko Vidmar, oec. – financijski rukovoditelj

e-mail: zeljko.vidmar@kucl.hr
 

Elijana Budimir, dipl.oec. – rukovoditelj računovodstva

e-mail: elijana.budimir@kucl.hr
 

Smiljana Kalabrić, oec. – materijalni knjigovođa i referent saldakonti (gospodarstveni subjekti)

e-mail: smiljana.kalabric@kucl.hr
 

Anamarija Vodarić – glavni saldakontist

e-mail: ana.vodaric@kucl.hr