Održavanje čistoće

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća slijedeće vrste radova:

  • Pometanje ulica strojno i ručno
  • Pranje ulica strojno i ručno
  • Čišćenje trave na javno – prometnim površinama
  • Pražnjenje košarica za otpatke

Navedene radove obavljaja osamdesetak radnika društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Radovi se vrše u svim naseljima na području Cresa i Lošinja, i to ručno te uz pomoć specijaliziranih strojeva i vozila.

Dinamika čišćenja utvrđena je godišnjim planom koje usvaja poglavarstvo Gradova. Utvrđuje se ovisno o intenzitetu onečišćenja za svako pojedino naselje, a troškovi se financiraju iz proračuna Gradova. U sezonskom razdoblju od 01.lipnja do 30.rujna dinamika čišćenja je pojačana.