Poslovna iskaznica

logomali KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

 

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, Turion 20/A,  za pružanje komunalnih usluga

Trgovački sud u Rijeci: Tt-16/5366-2

Temeljni kapital: 3.791.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR5724020061100386693

OIB: 43600498596

MB:3033562

MBS:040026735

Osoba ovlaštena za zastupanje: član uprave Neven Kruljac, dipl.ing.

NKD: 3811 Skupljanje neopasnog otpada