Oglas – potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

      O G L A S

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Mali Lošinj) – 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 15.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  2. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Cres) – 1 izvršitelj stupanje na rad 10.04.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. izvršitelja. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  3. Pomoćni komunalni radnik (održavanje javnih površina Mali Lošinj) – 3 izvršitelja stupanje na rad 10.04.2017.g., 2 izvršitelja stupanje na rad 02.05.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  4. Pomoćni komu...
Read More

OGLAS O PRODAJI GROBNIH MJESTA – CRES

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj, na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje

O G L A S

O PRODAJI GROBNIH MJESTA

I. Prodaju se slijedeća grobna mjesta:

1. Niša na groblju u Malom Lošinju pod brojem: 51 – 162/II.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 14.000,00 kn bez PDV-a.

2. Zemljani grob na groblju u Malom Lošinju pod brojem 250/I.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 9.000,00 kn bez PDV-a
(zemljani grob se prodaje bez spomenika).

Oglas u potpunosti možete preuzeti ovdje.

Read More

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument u pfd formatu možete preuzeti ovdje.

Read More

Dane donacije u 2016.godini

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u 2016.godini dale su ukupno 3.861,88 kn donacija slijedećim korisnicima:

Red.br. Korisnik Iznos,kn
1 Klub mladih Susajda 500,00
2 Udruga umirovljenika Grada Cresa 500,00
3 Osnovna škola Mario Martinolić Mali Lošinj 2.861,88
Ukupno 3.861,88
Read More

Obavijesti o odvozu glomaznog otpada za 2017.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada iz kućanstva na području Grada Maloga Lošinja, Grada Cresa i okolnih mjesta obavljati će se s utvrđenih pozicija prema utvrđenom rasporedu. Na navedenim pozicijama biti će postavljeni otvoreni kontejneri u dane vikenda ( petak – ponedjeljak ).

Glomazni komunalni otpad je predmet koji je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – kućanski aparati (dotrajali hladnjaci, pećnice, bojleri i sl.), pokućstvo, sanitarni uređaji, velika kartonska ambalaža.

Pogledajte raspored i ostale informacije na stranicama Ekootoka

Read More

Read More

Obavijest o radnom vremenu

Utorak 01.11.2016. (blagdan Svih svetih) ZATVORENO.

Dana 02.11.2016. (srijeda) Stanica za tehnički pregled vozila raditi će skraćeno do 13 sati. Uprava radi po uredovnom radnom vremenu.

 

Read More

OGLAS O PRODAJI GROBNICA-M.LOŠINJ

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj,  na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje

O  G  L  A  S

O PRODAJI GROBNICA

Dodjeljuju se na korištenje grobnice na novom groblju u Malom Lošinju i to grobnice za 3 grobna mjesta u polju III i grobnice za  6 grobnih mjesta  u polju I, II i III.

Cijena grobnica za 3 grobna mjesta iznosi 36.000,00 kn s uključenim PDV-om, a cijena grobnica za 6 grobnih mjesta površine iznosi 45.000,00 kn s uključenim PDV – om.

Uprava groblja provodi izbor kandidata po redu za slobodne grobnice kako je to naznačeno na planu groblja. Kandidati imaju pravo biti nazočni javnom postupku izbora kandidata po ovom oglasu.

P...

Read More

OGLAS O PRODAJI GROBNIH MJESTA


I. Prodaju se slijedeća grobna mjesta:
1. Grobnica na groblju u Malom Lošinju pod brojem: 150/II.
Procijenjena vrijednost iznosi 17.000,00 kn bez PDV-a (grobnica se prodaje bez spomenika).
2. Niša na groblju u Malom Lošinju pod brojem: 51 – 162/II.
Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 14.000,00 kn bez PDV-a.
3. Zemljani grob na groblju u Malom Lošinju pod brojem 250/I.
Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 9.000,00 kn bez PDV-a (zemljani grob se prodaje bez spomenika).
4. Zemljani grob na groblju u Malom Lošinju pod brojem 302/I.
Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 9...

Read More

JAVNI OGLAS

Kod Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj će se provoditi postupak nepotpunog izvlaštenja na česticama zemljišta u k.o. Beli radi izgradnje vodne građevine:
Sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu faza I.
Čestice zemljišta koje se nepotpuno izvlašćuju radi postavljanja cijevi komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije su slijedeće:

– k.č. 9/5 upisana u zk.ul. 118 k.o Beli,
– k.č. 153/2 upisana u zk.ul. 598 k.o. Beli,
– k.č. 153/3 upisana u zk.ul. 1062 k.o. Beli,
– k.č. 154/2 upisana u zk.ul. 1540 k.o. Beli,
– k.č. 156/4 upisana u zk.ul. 598 k.o. Beli,
– k.č. 157/2 upisana u zk.ul. 527 k.o. Beli.

Dokument preuzmite ovdje.

Read More