Početak rada parkirališta na području Grada Cresa

Parkirališta na području Grada Cresa počinju s radom 01. lipnja 2017. godine. Važno je napomenuti da će se rampa na parkiralištu Turion zatvoriti već u utorak, 30. svibnja 2017. godine, kako bi se mogli odraditi potrebni građevinski radovi.

Trajanje naplate na parkiralištima počinje s 01. lipnjem i važeće je do 30. rujna za parkirališta Dari (kod nogometnog igrališta), Jadranska obala i Melin I. Naplata parkirališta Turion (servisno pretovarni plato – tržnica)  vršiti će se tokom cijele godine. Pravo ulaska na parkiralište Turion imati će vozila za snabdijevanje i pretplatnici mjesečnih karata.

Više informacija o pravilniku i cjeniku parkiranja možete vidjeti OVDJE.

Read More

OGLAS – Financijski knjigovođa u društvu “Elektro-voda d.o.o.”

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

  1. Financijski knjigovođa

 

Oglas u pdf formatu možete preuzeti OVDJE.

Read More

Zahvala

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o zahvaljuju svim navijačima Armade iz Cresa koji su nakon bakljade i slavlja u subotu 20.05.2017. ostavili javne površine čistim i urednim.

Read More

Obavijest o radu stanice za tehnički pregled Cres

Dana 08.05.2017. (ponedjeljak) stanica za tehnički pregled vozila neće raditi. Radit će 09.05.2017. (utorak) od 8 do 15 sati. Dnevni odmor od 12 do 13 sati. U srijedu, 10.05.2017., stanica za tehnički pregled vozila radit će normalno.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Read More

Otkup ambalaže – reciklažno dvorište Pržić

Obavještavamo kupce da će se otkup povratne ambalaže vršiti na lokaciji reciklažnog dvorišta Pržić, ponedjeljkom i petkom, od 08:00 do 14:00 sati.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju

Read More

Obavijest o radu stanice za tehnički pregled Cres

Dana 12.04.2017. (srijeda) stanica za tehnički pregled vozila neće raditi. Radit će 13.04.2017. (četvrtak) od 8 do 15 sati. Dnevni odmor od 12 do 13 sati.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Read More

Oglas – potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

Oglašava  se  potreba zasnivanja  radnog  odnosa  na  određeno vrijeme  do  povratka  radnice  sa  porodnog  dopusta  za  radno mjesto: KNJIGOVOĐA SALDA KONTI. Mjesto rada je u upravnoj zgradi u Cresu, Turion 20/a.

 

Više informacija o oglasu pogledajte ovdje.

Read More

Obavijest o radu stanice za tehnički pregled Cres

Dana 06.04.2017. (četvrtak) stanica za tehnički pregled vozila raditi će skraćeno od 8 do 15 sati. Dnevni odmor od 12 do 13 sati.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Read More

Oglas – potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

      O G L A S

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Mali Lošinj) – 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 15.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  2. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Cres) – 1 izvršitelj stupanje na rad 10.04.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. izvršitelja. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  3. Pomoćni komunalni radnik (održavanje javnih površina Mali Lošinj) – 3 izvršitelja stupanje na rad 10.04.2017.g., 2 izvršitelja stupanje na rad 02.05.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  4. Pomoćni komu...
Read More

OGLAS O PRODAJI GROBNIH MJESTA – CRES

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj, na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje

O G L A S

O PRODAJI GROBNIH MJESTA

I. Prodaju se slijedeća grobna mjesta:

1. Niša na groblju u Malom Lošinju pod brojem: 51 – 162/II.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 14.000,00 kn bez PDV-a.

2. Zemljani grob na groblju u Malom Lošinju pod brojem 250/I.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 9.000,00 kn bez PDV-a
(zemljani grob se prodaje bez spomenika).

Oglas u potpunosti možete preuzeti ovdje.

Read More