Održavanje staza i šetnica

U okviru održavanja javnih zelenih površina, nakon 2000.godine, razvila se radna jedinica na aktivnostima održavanja staza i šetnica.

Godišnjim programom utvrđuje se obim održavanja, a usvaja ga Gradsko poglavarstvo Malog Lošinja. Troškovi održavanja osigurani su sredstvima proračuna Malog Lošinja. Sve javne pješačke staze i šetnice održavaju se i uređuju tijekom cijele godine. Vodi se briga o stanju prohodnosti staza i šetnica, održavajući ih urednim, čistim i sigurnim za prolaz pješaka.

Staze i šetnice kategorizirane su i podijeljene prema lokaciji i osobitosti održavanja na:

1. Staze i šetnice uz more – lungo mare – obuhvaćaju staze i šetnice koje su opremljene komunalnom opremom (košaricama za otpad, klupama i rasvjetom)

2. Pješačke staze – obuhvaćaju pješačke šumske staze i staze na otvorenom terenu koje su označene planinarskim oznakama i djelomično omeđene gromačama – kamenim suhozidima

3. Planinarske staze – obuhvaćaju visinske planinarske staze koje su označene planinarskim oznakama na kojima su uređeni punktovi s odmorištima i vidikovcima