Odvojeno prikupljaje otpada

U sklopu novog sustava gospodarenja otpadom na otocima Cresu i Lošinju te okolnim otocima (Susak, Ilovik, Unije, Srakane), sabirna mjesta za odvojeno prikupljanje otpada uz posude za papir i staklo, opremljene su i novim žutim spremnicima za plastiku. Što odlagati u pojedine spremnike te više o odvojenom sakupljanju otpada pogledajte na stranicama EKOOTOCI.

             Ekootoci                  Odvojeno prikupljanje otpada