JAVNI OGLAS

Kod Službe za imovinsko-pravne poslove, Ispostave Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj će se provoditi postupak nepotpunog izvlaštenja na česticama zemljišta u k.o. Beli radi izgradnje vodne građevine:
Sustav vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Beli na otoku Cresu faza I.
Čestice zemljišta koje se nepotpuno izvlašćuju radi postavljanja cijevi komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije su slijedeće:

– k.č. 9/5 upisana u zk.ul. 118 k.o Beli,
– k.č. 153/2 upisana u zk.ul. 598 k.o. Beli,
– k.č. 153/3 upisana u zk.ul. 1062 k.o. Beli,
– k.č. 154/2 upisana u zk.ul. 1540 k.o. Beli,
– k.č. 156/4 upisana u zk.ul. 598 k.o. Beli,
– k.č. 157/2 upisana u zk.ul. 527 k.o. Beli.

Dokument preuzmite ovdje.