Uvođenje novog sustava prikupljanja komunalnog otpada – “Otpadomjeri”

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u postupku je uvođenja novog sustava prikupljanja komunalnog otpada sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja je donesena na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Na području Grada Cresa komunalni otpad prikupljat će se pomoću polupodzemnih spremnika koji su već ugrađeni i koji će se tek ugraditi u tekućoj godini.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužni smo uvesti evidenciju odloženog ostatnog, odnosno miješanog komunalnog otpada od svakog korisnika usluge te uslugu naplatiti sukladno evidentiranim količinama. Evidencija odloženog ostatnog / miješanog otpada odnosno volumena istog vršit će se pomoću uređaja volumena 25 l za evidenciju količine otpada (Otpadomjer) koji će se postaviti na polupodzemne spremnike za ostatni komunalni otpad (zeleni spremnici).

Naplata usluge sukladno količini ostatnog komunalnog otpada uvest će se nakon potpune implementacije sustava evidencije, a do tad će se u prijelaznom razdoblju naplata javne usluge naplaćivati prema dosadašnjem načinu naplate.

U postupku smo dijeljenja kartica za otvaranje Otpadomjera, te molimo građane za suradnju. Kartice dijelimo po načelu “od vrata do vrata”, što znači da obilazimo građane na području grada Cresa te im dodijeljujemo karticu na korištenje. Ako Vas u tom trenutku nema kod kuće, svoju karticu dužni ste podignuti na blagajni Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. u Cresu za vrijeme radnog vremena društva.

Uputstvo za korištenje otpadomjera možete preuzeti ovdje.

 

                                                                                                                           Zahvaljujemo na razumijevanju