Obavijest o odvozu glomaznog otpada-Cres

Obavještavamo korisnike da je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) ZABRANJENO ODLAGANJE I OSTAVLJANJE  KRUPNOG OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA  I UZ KONTEJNERE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA.

Stoga će se prikupljanje glomaznog otpada obavljati na drugačiji način u odnosu na prethodne godine. Najvažnija promjena je da će se odvoz  krupnog otpada iz kućanstva na području grada Cresa obavljati s utvrđenih pozicija prema utvrđenom rasporedu. Na navedenim pozicijama biti će postavljeni otvoreni kontejneri u dane vikenda ( petak – ponedjeljak ).

 Mole se građani da na utvrđeni dan odvoza odlože krupni otpad u kontejnere te da isti ne bacaju i ostavljaju na javnim površinama i oko kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

 U krupni otpad zabranjeno je ostavljati:

  • Građevinski otpad ( šuta, cigla, crijep, keramičke pločice, beton…)
  • Biološki otpad ( granje i trava iz vrtova)

 Izvan tog rasporeda građani mogu tijekom cijele godine sami dovesti krupni otpad u reciklažno dvorište na odlagalištu komunalnog otpada Pržić.

MOLE SE GRAĐANI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH UPUTA KAKO BI SE IZBJEGLE NEPOTREBNE REKLAMACIJE I NESPORAZUMI!

Dokument u Word formatu možete preuzeti ovdje.