Prodaja nekretnina

Temeljem Odluke Skupštine društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. (KOM-02/22-1/2-I od 31.01.2022.) i Suglasnosti Elektro-vode d.o.o. (br. 24/22 od 08.02.2022.), Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. raspisuju

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA (k.č. 4622/2, 4622/11, 4622/18 i 4622/20, k.o Cres).

 

Javni natječaj

Obrazac – Ponuda za javni natječaj