Polupodzemni kontejneri

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza otpada da su na području gradova Cresa i Malog Lošinja na pojedinim lokacijama postavljeni polupodzemni kontejneri koji su pušteni u upotrebu.

Mole se građani da svoj kućni otpad razvrstavaju i odlažu u posebno označene posude i to:
sa ZELENIM poklopcem – MIJEŠANI otpad
sa PLAVIM poklopcem – PAPIR
sa ŽUTIM poklopcem – PLASTIKU
sa CRNIM poklopcem – STAKLO

Upozoravamo da je u navedene posude ZABRANJENO ODLAGATI:
– krupni otpad
– građevinski otpad i šuta

Također obavještavamo korisnike da će se pristupiti uklanjanju postojećih posuda iz dijela koji je u neposrednoj blizini novopostavljenih polupodzemnih kontejnera.

polupodz


Zašto polupodzemni kontejneri?

Dosadašnji sustavi kontejnera nisu bili dorasli izazovima Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji za cilj ima zaštitu okoliša kroz učinkovitije gospodarenje otpadom. Polu-podzemni spremnici „surađuju“ sa prirodom i njezinim zakonima koristeći prirodne energente kako bi privremeno čuvanje otpada bilo što efikasnije.

Neke od koristi polu-podzemnih kontejnera:
• Nema neugodnih mirisa
• Nema buke pri pražnjenju i punjenju
• Ne narušava se vizualni identitet
• Smanjuje se potreban prostor
• Veliki kapaciteti
• Otporni na vremenske neprilike, more (sol) i delikvente