Oglas – potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

Oglašava  se  potreba zasnivanja  radnog  odnosa  na  određeno vrijeme  do  povratka  radnice  sa  porodnog  dopusta  za  radno mjesto: KNJIGOVOĐA SALDA KONTI. Mjesto rada je u upravnoj zgradi u Cresu, Turion 20/a.

 

Više informacija o oglasu pogledajte ovdje.