OGLAS O PRODAJI GROBNIH MJESTA – CRES

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj, na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje

O G L A S

O PRODAJI GROBNIH MJESTA

I. Prodaju se slijedeća grobna mjesta:

1. Niša na groblju u Malom Lošinju pod brojem: 51 – 162/II.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 14.000,00 kn bez PDV-a.

2. Zemljani grob na groblju u Malom Lošinju pod brojem 250/I.

Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 9.000,00 kn bez PDV-a
(zemljani grob se prodaje bez spomenika).

Oglas u potpunosti možete preuzeti ovdje.