Objava podataka o donacijama i sponzorstvima u 2014.g.

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.  u 2014.g. donirale su novčana sredstva u iznosu od 2.000,00 kn slijedećim korisnicima:

Donacije i sponzorstva za razdoblje: 01.01-31.10.2014.
Red.br. KORISNIK IZNOS kn DATUM
1. Folklorno društvo Orlec 500.00 16.1.2014.
2. Društvo naša djeca Mali Lošinj 1000.00 16.1.2014.
3. Udruga umirovljenika Cres 500.00 18.7.2014.

UKUPNO:2.000,00 kn