Obavijest o odvozu glomaznog otpada u 2016.godini

Obavještavamo korisnike da je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) ZABRANJENO ODLAGANJE I OSTAVLJANJE GLOMAZNOG KOMUNALNOG OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA I UZ KONTEJNERE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA. Odvoz glomaznog komunalnog otpada iz kućanstva na području Grada Maloga Lošinja, Grada Cresa i okolnih mjesta obavljati će se s utvrđenih pozicija prema utvrđenom rasporedu. Na navedenim pozicijama biti će postavljeni otvoreni kontejneri u dane vikenda ( petak – ponedjeljak ).

 

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2016.GODINU

 

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU JLS MALI LOŠINJ ZA 2016.GODINU

Glomazni komunalni otpad je predmet koji je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – kućanski aparati (dotrajali hladnjaci, pećnice, bojleri i sl.), pokućstvo, sanitarni uređaji, velika kartonska ambalaža.

Mole se građani da na utvrđeni dan odvoza odlože glomazni komunalni otpad u kontejnere te da isti ne bacaju i ne ostavljaju na javnim površinama i oko kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

U glomazni komunalni otpad zabranjeno je ostavljati:

• Građevinski otpad ( šuta, cigla, crijep, keramičke pločice, beton…)

• Biološki otpad ( granje i trava iz vrtova)

Izvan tog rasporeda građani mogu tijekom cijele godine sami dovesti glomazni komunalni otpad u reciklažno dvorište na odlagalištu komunalnog otpada Kalvarija, odlagalištu komunalnog otpada Pržić te u reciklažna dvorišta u Nerezinama i Martinšćici.

MOLE SE GRAĐANI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENIH UPUTA KAKO BI SE IZBJEGLE NEPOTREBNE REKLAMACIJE I NESPORAZUMI!

Za sve ostale informacije obratite se na telefon 051/231-171 (Lošinj), 051/571-234 (Cres) ili na besplatni info telefon: 0800 232 321