Novosti u gospodarenju otpadom na otocima Cresu i Lošinju

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prošle godine donesena je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom prema kojoj je u siječnju ove godine donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području gradova Cresa i Malog Lošinja. Sukladno navedenome društvo:“ Komunalne usluge Cres Lošinj“ d.o.o. u postupku je  uvođenja novog sustava obračunavanja i naplate prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

U zadnjih nekoliko godina na području gradova Cresa i Malog Lošinja prikupljamo sortirani i miješoviti komunalni otpad pomoću polupodzemnih spremnika.Uvođenjem sustava prikupljanja otpada pomoću polupodzemnih spremnika  značajno su povećane količine odvojeno prikupljenog otpada pa je u razdoblju 2015. do 2017.godine  smanjena količina odloženog  miješovitog komunalnog otpada za 2500 t.

Uz postojeće polupodzemne spremnike u tijeku je i ugradnja spremnika na novim lokacijama. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom dužni smo uvesti evidenciju preuzetog miješovitog komunalnog otpada od svakog korisnika usluge, te uslugu naplatiti sukladno evidentiranim količinama. Evidencija odloženog miješovitog komunalnog otpada obavljati će se uz pomoć uređaja za evidenciju volumena odloženog mješovitog komunalnog otpada, tzv. otpadomjera. Odlaganje odvojenih vrsta otpada neće se dodatno naplaćivati pa će korisnici usluge koji pažljivo odvajaju korisne vrste otpada imati značajno manje račune za uslugu prikupljanja i zbrinjavanja miješovitog komunalnog otpada.

Otpadomjeri su uređaji zapremnine 25l koji će se postaviti na polupodzemne spremnike za miješoviti komunalni otpad (zeleni spremnici). Korisnici javne usluge otpadomjere će otvarati čipiranim karticama koje će dobiti na kućnu adresu sa računom ili će ih moći podići u prostorijama Komunalnih usluga u Cresu i Malom Lošinju. Svako otvaranje otpadomjera (varijabilni dio cijene)  evidentira se u centralnom računovodstvenom sustavu prema kojem će se na kraju mjeseca korisnicima izračunati krajnja cijena usluge. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada određen je cjenik usluga zbrinjavanja otpada. Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog mješovitog komunalnog otpada (varijabilni dio), te cijena ugovorne kazne. Zakonski krajnji rok provedbe ovog sustava naplate je 1. studeni ove godine.

Izgradnjom pretovarne stanice na Kalvariji  zatvorit će se odlagalište na Kalvariji i mješani komunalni otpad odvoziti će se na ŽCGO Marišćinu, na obradu i zbrinjavanje.

Pozivamo građane na odgovorno postupanje s otpadom, te na suradnju. Ukoliko se pojave neke nejasnoće ili primjetite nepravilnosti u zbrinjavanju otpada na bilo koji način od strane privatne osobe ili gospodarstvenika obavijestite nas na info@kucl.hr.

U prilogu govorimo zašto, kako i na koji način sortirati otpad.

Naljepnice koje će se nalaziti na svim polupodzemnim spremnicima.

Eko otok letak.

Zahvaljujemo na razumijevanju