Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta u Nerezinama

Mobilno reciklažno dvorište u Nerezinama otvoreno je: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 13 sati te utorkom i četvrkom od 12 do 16 sati.

Podsjećamo poštovane korisnike da u mobilno reciklažno dvorište mogu bez naknade donijeti različite vrste krupnog otpada – metalni otpad, elektronički i električni otpad, otpadne gume, plastiku, staklo, papir, karton, namještaj, biootpad, otpadno drvo, tekstil-odjeću i obuću.