Novi cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Gradova Cresa i Malog Lošinja

Temeljem članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te članka 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Cresa (SN Grada Cresa br. 1/22) i članka 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 3/22), Član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. dana 17. travnja 2023. donio je novi

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja 

i

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa

Predmetni Cjenici objavljeni su u SN Grada Cresa i SN PGŽ dana 20. travnja 2023. godine te stupaju na snagu 04. svibnja 2023. godine.