Natječaj o davanju u zakup prodajnog mjesta u ribarnici u Cresu

Objavljuje se natječaj za davanje u zakup prodajnog mjesta broj 3 u ribarnici Cres, Trg Frane Petrića 8a, za vrijeme od 12 mjeseci (jedne godine).
Uvjete i više informacija o natječaju možete pročitati na sljedećem linku (pdf) .

Pravila ždrijeba možete pročitati na sljedećem linku (pdf) .