Natječaj o davanju u zakup prodajnih mjesta u Ribarnici u Cresu i Malom Lošinju

Dokumenti natječaja nalaze se u nastavku.

Natječajna dokumentacija Ribarnica Cres

Natječajna dokumentacija Ribarnica Mali Lošinj