Mobilno reciklažno dvorište-Nerezine

Obavještavaju se građani naselja Nerezine, Osor i Sv. Jakov da je od 15.07.2014. otvoreno Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica u Nerezinama na lokaciji nasuprot turističkog naselja Bučanje.

Na navedenu lokaciju građani mogu bez naknade donijeti različite vrste krupnog otpada – metalni otpad, elektronički i električni otpad, otpadne gume, plastiku, staklo, papir, karton, namještaj, biootpad, otpadno drvo, tekstil-odjeću i obuću… svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u razdoblju od 08,00 do 12,00 sati te od 17,00 do 20,00 sati i subotom u razdoblju od 08,00 do 13,00 sati. Nedjeljom i praznikom mobilno reciklažno dvorište ne radi.

Nakon otvaranja mobilnog reciklažnog dvorišta ukloniti će se svi otvoreni kontejneri od 5m3 sa javnih površina te se mole građani da ne odlažu krupni otpad pored kontejnera, već da ga odnesu u mobilno reciklažno dvorište u Nerezinama.

Tim postupkom i Vi ćete sami pridonijeti smanjenju otpada na našim otocima. Vašim aktivnim sudjelovanjem pridonijeti će te uspostavi novog sustava recikliranja i razvrstavanja otpada na otoku Lošinju.

Zahvaljujemo na suradnji!

Ekootoci