Ljetni plan odvoza komunalnog otpada-Mali i Veli Lošinj

Ljetni plan odvoza komunalnog otpada u Malom Lošinju i Velom Lošinju možete preuzeti na slijedećim poveznicama:

MALI LOSINJ LJETNI RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA U 2016.

VELI LOSINJ LJETNI RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA U 2016.