Javni poziv za davanje u zakup parkirališnih mjesta na parkiralištu u ulici Jadranska obala, ispod zgrade Put brajdi 13-17

Temeljem članka 12. Odluke o uvjetima godišnjeg zakupa parkirališnih mjesta na području Grada Cresa, društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP PARKIRALIŠNIH MJESTA NA PARKIRALIŠTU U ULICI JADRANSKA OBALA, ISPOD ZGRADE PUT BRAJDI 13-17

Obavijest:
Ispravlja se rok podnošenja i vrijeme otvaranja prijava. U javnom pozivu, u točki 10., navedeno je:
Rok za podnošenje prijava: 23.02.2023.
Otvaranje prijava: 29.02.2023. u 12:00 sati.

Ispravan tekst glasi:
Rok za podnošenje prijava: 23.02.2024.
Otvaranje prijava: 29.02.2024. u 12:30 sati.

Javni poziv

Obrazac – prijava na poziv

Nacrt – parkirališna mjesta, Put fortece


Odluke Grada Cresa:
Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa (Službene novine Grada Cresa, 8/23)
Odluka o uvjetima godišnjeg zakupa parkirališnih mjesta na području Grada Cresa (Službene novine Grada Cresa, 9/23)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima godišnjeg zakupa parkirališnih mjesta na području Grada Cresa (Službene novine Grada Cresa, 11/23)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup parkirališnih mjesta na parkiralištu u ulici Jadranska obala (12.01.2024.)
Odluka o visini godišnje zakupnine parkirališnih mjesta na području Grada (klasa: 340-01/24-01/1, urbroj: 2170-4-03-04/1-24-1 od 12.01.2024.)