Elektro-voda d.o.o. zapošljava

Elektro-voda d.o.o. Cres, Turion 20/b, tvrtka kćer društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

za radno mjesto VODITELJ MEHANIZACIJE, TRANSPORTA I SERVISA

Uvjeti:

  • VŠS ili VSS – inženjer strojarstva

  • poznavanje rada na računalu

  • vozačka dozvola B kategorije;

  • poželjno radno iskustvo

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • životopis

  • diplomu

  • presliku domovnice

Rok za podnošenje prijava je do 04.01.2016.

Prijave slati na adresu:

ELEKTRO-VODA d.o.o.

Turion 20/b 51 557 CRES

s naznakom ”Za natječaj”