Reklamacije i pritužbe

Reklamacije na ispostavljeni račun za komunalne usluge primaju se u roku od 15 dana od dana izdavanja računa i to:

  • pismenim putem na adresu: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a 51557 Cres
  • e-mailom na adresu: info@kucl.hr
  • telefonski: Cres-051/571-134, radnim danom (pon-pet) od 07 do 15 sati
  • osobno: u Cresu (Turion 20/a) na blagajni Društva te u Malom Lošinju (Mije Mirkovića bb) radnim danom (pon-pet) od 07 do 15 sati

Molimo da ispostavljene račune za komunalne usluge platite do datuma dospijeća. Na zakašnjela plaćanja zaračunati ćemo zateznu kamatu.

Korisnici koji račun plaćaju putem devizne doznake iz inozemstva moraju navesti IBAN i SWIFT (navedeni na vrhu prednje strane računa) i snositi sve troškove plaćanja, odnosno izabrati opciju OUR. Valuta plaćanja je kuna.Korisnicima koji ne plate račun na ovaj način, nego izvrše plaćanje u EUR ili drugim valutama, račun će se zatvoriti djelomično s obzirom da banka primatelja  naplaćuje trošak primatelju i doznačuje iznos uplate umanjen za trošak.  Razlika uplate odnosno iznos bančinog troška, evidentirati će se kao preostalo dugovanje po navedenom računu.