Radno vrijeme

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

CRES, TURION 20/A:

Uredi:

ponedjeljak – petak: 07:00-15:00 h

dnevni odmor:10:30-11:00 h

Blagajna:

ponedjeljak-petak 07:30-14:00 h

 

MALI LOŠINJ

Uredi, Giuseppe Garibaldi 23

ponedjeljak – petak 07:00-15:00 h, dnevni odmor: 10:30-11:00 h

Blagajna, Trg žrtava fašizma 6

ponedjeljak – petak 07:30-13:00 h