Projekt Morska škovacera – uređaj za automatsko prikupljanje plutajućeg otpada

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. , s partnerom Županijskom lučkom upravom Cres, nositelj su projekta Morska škovacera – sustav automatskog prikupljanja plutajućeg otpada u moru. Projekt je financiran iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, putem FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima. 

Uređaj morska škovacera postavljen je u cresku luku početkom veljače 2022. godine, a neposredno uz uređaj postavljena je i info ploča kojoj je cilj podizanje svijesti korisnika luke te cjelokupne javnosti o problematici onečišćenja mora plastikom.

Uređaj u obliku plutajuće kante za smeće kontinuirano filtrira morsku vodu skupljajući plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine, sprječavajući ih da otplutaju na otvoreno more ili padnu na dno gdje mogu naštetiti morskoj flori i fauni. Uređaj u prosjeku sakupi oko 1,5 kg plutajućeg otpada na dan.

Plutajući otpad u more dospijeva nesavjesnim ponašanjem pojedinca, ali i kao posljedica aktivnosti u različitim gospodarskim djelatnostima te predstavlja značajan globalni ekološki problem sa širokim spektrom utjecaja na morski živi svijet. Među otpadom koji dospijeva u more poseban problem stvara plastika jer se postupno raspada u tzv. mikroplastiku koja, adsorbirajući na sebe razne toksične tvari i štetne mikoroorganizme, ulazi u prehrambeni lanac te na kraju dolazi i na stol potrošača ribe ugrožavajući njihovo zdravlje.