Potvrde i suglasnosti za pogrebne usluge

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. izdaju slijedeće potvrde i suglasnosti za pogrebne usluge:

  • Potvrda o korisništvu grobnog mjesta
  • Suglasnost za izvođenju radova na groblju

 

Potvrda o korisništvu grobnog mjesta može se podići:

u Cresu (Turion 20/A), na blagajni Društva – radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

u Malom Lošinju (Giuseppe Garibaldi 23) – u Upravi Komunalnih usluga – radnim danom od 07:00 do 15:00 sati (dnevni odmor 10:30-11:00 h)

 

Suglasnost za izvođenje radova na groblju izdaje se isključivo na pismeni zahtjev korisnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti nacrt nadgrobnog spomenika s rakom ovjeren od izvođača radova.

 

Napominjemo da postoji mogućnost promjene platitelja godišnje grobne naknade za što je potrebna pismena izjava.