Obavijest o prodaji grobnih mjesta – niše

Molimo sve zainteresirane korisnike da detalje o oglasu pogledaju na niže navedenoj poveznici.

Oglas – prodaja grobnih mjesta – niše.

Read More

Obavijest o prodaji grobnih mjesta – grobnice

Molimo sve zainteresirane korisnike da detalje o oglasu pogledaju na niže navedenoj poveznici.

Oglas – prodaja grobnih mjesta – grobnica

Read More

Oglas za radna mjesta

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

  • RADNIK KOMUNALNOG PROGRAMA
  • RADNIK NA GRAĐEVINI ZA GOSPODARENJE OTPADOM
  • SAMOSTALNI KOMUNALNI RADNIK
  • VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA
  • RADNIK U HORTIKULTURI

Tekst natječaja i način prijave možete pronaći OVDJE

Read More

Obavijest o radu stanice za tehnički pregled vozila

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da dana 31.10.2023. (utorak) stanica za tehnički pregled vozila neće raditi.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju

Read More

Obavijest o radu stanice za tehnički pregled vozila

Obavještavamo sve korisnike naših usluga da će dana 23.10.2023. (ponedjeljak) stanica za tehnički pregled vozila raditi do 12:00 sati, a u utorak, 24.10.2023., radit će od 14:00 do 17:00 sati.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju

Read More

Javni oglas – prodaja rabljenih vozila

Na temelju članka 29. Društvenog  ugovora,  Skupština  društva  Komunalne  usluge  Cres  Lošinj  d. o. o.  Član uprave društva objavljuje:

Javni oglas za prodaju rabljenih vozila

Ponudbeni list

Read More

Natječaj o davanju u zakup prodajnih mjesta u ribarnici u Malom Lošinju

Objavljuje se natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta broj 11. i 12. u ribarnici Mali Lošinj, Trg Republike Hrvatske 6, za vrijeme od 12 mjeseci (jedne godine).

Uvjete i više informacija o natječaju možete pročitati na sljedećem linku (pdf) .

Read More

Novi cjenici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Gradova Cresa i Malog Lošinja

Temeljem članka 77. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te članka 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Cresa (SN Grada Cresa br. 1/22) i članka 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 3/22), Član uprave društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. dana 17. travnja 2023. donio je novi

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja 

i

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa

Predmetni Cjenici objavljeni su u SN Grada Cresa i SN PGŽ dana 20. travnja 2023. godine te stupaju na snagu 04. svibnja 2023. godine. 

Read More

Obavijest o prodaji grobnih mjesta – grobnica na groblju u Cresu

Molimo sve zainteresirane korisnike da detalje o oglasu pogledaju na niže navedenoj poveznici.

Oglas – prodaja grobnih mjesta – grobnica

Read More

Javni poziv za prodaju poslovnih udjela u TD Elektro-voda d.o.o. uz povećanje temeljnog kapitala Društva uplatom novog udjela u novcu

Temeljem Odluke Skupštine društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Uprava društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. ovim putem objavljuje Javni poziv za prijenos (prodaju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu ELEKTRO-VODA d.o.o. uz povećanje temeljnog kapitala društva uplatom novog udjela u novcu provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda.

Pozivaju se sve zainteresirane domaće i strane, fizičke i pravne osobe da daju ponudu za stjecanje (kupnju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu ELEKTRO-VODA d.o.o., OIB: 50818111757, Cres, Turion 20/b, uz istovremenu dokapitalizaciju društva uplatom novog udjela u novcu. 

Rok dostave ponude: 03. travnja 2023. godine u 12:00 sati

Otvaranje ponuda: 04. travnja 2023. godine u 11:00 sati

Ponuditelj će u razdoblju od dana objave ...

Read More