Oglas – potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme

      O G L A S

Oglašava se potreba zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

  1. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Mali Lošinj) – 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 15.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  2. Pomoćni komunalni radnik (odlagalište komunalnog otpada Cres) – 1 izvršitelj stupanje na rad 10.04.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. izvršitelja. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  3. Pomoćni komunalni radnik (održavanje javnih površina Mali Lošinj) – 3 izvršitelja stupanje na rad 10.04.2017.g., 2 izvršitelja stupanje na rad 02.05.2017.g., a 2 izvršitelja stupanje na rad 01.06.2017.g. Svi na određeno vrijeme 2 mjeseca. 
  4. Pomoćni komunalni radnik (reciklažno dvorište Martinšćica) – 1 izvršitelj stupanje na rad 02.05.2017. na određeno vrijeme 4 mjeseca. 
  5. Radnik komunalnog programa – 4 sata (Orlec) – 1 izvršitelj stupanje na rad 02.05.2017. na određeno vrijeme 4 mjeseca. 
  6. Vozač teretnog motornog vozila (Mali Lošinj) –  2 izvršitelja stupanje na rad 06.2017. na određeno vrijeme 4 mjeseca. 

Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su slijedeći:

– za radna mjesta od toč. 1.do 4. NSS (osnovna škola), dokazuje se preslikom svjedodžbe i preslikom osobne iskaznice,

– za radno mjesto pod 5. (osnovna škola), dokazuje se preslikom svjedodžbe,  preslikom osobne iskaznice i preslikom vozačke dozvole B kategorije, 

– za radno mjesta toč. 6. SSS sa prekvalifikacijom za vozača, vozačka dozvola C kategorije, 6 mjeseci radnog iskustva,  dokazuje se preslikom svjedodžbe, preslikom vozačke dozvole, preslikom osobne iskaznice i uvjerenjem o stažu izdanom od HZMO. 

 

Prijave na oglas se dostavljaju sa naznakom: “Prijava na oglas za radno mjesto (navesti točku u objavi oglasa): na adresu: KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Garibaldi 23, Mali Lošinj, zaključno do 31.03.2017.g

Poslove vezane za izbor kandidata provodi Povjerenstvo društva. 

Prijave koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koji ne sadržavaju dokument koji je naveden u toč. II ovog oglasa odbaciti će se i neće se razmatrati. 

UPRAVA DRUŠTVA 

Mali Lošinj,  21. ožujka  2017. g. 

Broj: KOM – 1/2017.

Oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE