Odvoz komunalnog otpada

Odvoz komunalnog otpada organiziran je na tri djelatna područja:

1. Područje Grada Cresa:

• Cres, Beli, Dragizetići, Filozići, Grmov, Ivanje, Loznati, Lubenice, Podol,Martinšćica, Merag, Miholašćica, Orlec, Pernat, Porozina, Predošćica, Stanić, Stivan,Sveti Petar, Valun, Vežminec, Vidovići, Vodice, Vrana, Zbičina, Zbišina

• otpad se odvozi na pretovarnu stanicu Pržići

2. Područje Grada Malog Lošinja:

•Mali Lošinj, Belej, Ćunski, Sveti Jakov, Nerezine, Osor, Punta Križa, Ustrine, Veli Lošinj

•otpad se odvozi na pretovarnu stanicu Kalvarija. 

3. Okolni otoci

•Ilovik, Male Srakane, Vele Srakane, Susak, Unije

•otpad se odvozi na pretovarnu stanicu Kalvarija.

Otpad se prevozi sa pretovarnih stanica u regionalni centar za gospodarenje otpadom Marinšćina. Više o načinu gospodarenja otpadom na otocima Cresu i Lošinju može se pronaći na stranici Ekootoci.

Prikupljanje i odvoz otpada organiziran je putem polupodzemnih spremnika na javnim površinama. Svaka lokacija sadrži set spremnika za miješani otpad, papir, plastiku i lim te staklo. Za otvaranje spremnika za miješani komunalni otpad potrebno je imati korisničku karticu za otvaranje otpadomjera. Kapacitet otpadomjera je 25 litara. Lokacije polupodzemnih spremnika dostupne su u izborniku Informacije – Korisna mjesta.

Izolirana manja naselja i izolirani dijelovi naselja, kao i dio gospodarstvenika, ima dodijeljene čipirane kante odgovarajućeg volumena s kojima se invidivualno dogovara raspored odvoza.