Javna savjetovanja

JAVNO SAVJETOVANJE PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA MALOG LOŠINJA_OŽUJAK 2023. 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (84/21) Društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja.

Javno savjetovanje otvoreno je od 16. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do  15. travnja 2023. godine putem obrasca u nastavku dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Cjenika na e-mail adresu:  info@kucl.hr

U nastavku se nalazi obrazac za sudjelovanje, prijedlog Cjenika, trenutno važeći Cjenik i obrazloženje donošenja novog Cjenika.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se i na internetskim stranicama Društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje/prihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Tekst objave

Prijedlog nacrta cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Malog Lošinja

Obrazloženje donošenja novog Cjenika

Trenutno važeći Cjenik

Obrazac sudjelovanja javnosti 

Izvješće sa provedenog javnog savjetovanja

 

JAVNO SAVJETOVANJE PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA CRESA_OŽUJAK 2023. 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 77. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom (84/21) Društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Cresa.

Javno savjetovanje otvoreno je od 16. ožujka 2023. do 15. travnja 2023. godine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do  15. travnja 2023. godine putem obrasca u nastavku dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Cjenika na e-mail adresu:  info@kucl.hr

U nastavku se nalazi obrazac za sudjelovanje, prijedlog Cjenika, trenutno važeći Cjenik i obrazloženje donošenja novog Cjenika.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izradit će se i na internetskim stranicama Društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje/prihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Tekst objave

Prijedlog nacrta cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Cresa

Obrazloženje donošenja novog Cjenika

Trenutno važeći Cjenik

Obrazac sudjelovanja javnosti 

Izvješće sa provedenog javnog savjetovanja

 

JAVNO SAVJETOVANJE PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJUE GRADA CRESA I GRADA MALOG LOŠINJA_TRAVANJ 2022.

Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika. U prilogu su dani:
            – prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Grada Cresa i Grada Malog Lošinja,
            – obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge i jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

          – Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 04.04.2022. godine, a primjedbe se primaju na e-mail info@kucl.hr

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog kom otpada Cres-Lošinj

Obrazloženje_prijedlog Cjenika prikupljanja mješanog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju