Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Dokument u pfd formatu možete preuzeti ovdje.