Statistika prikupljenog otpada

Cres

Mali Lošinj

Mješani komunalni otpad

przic_mijesano_30102020
kalvarija_mijesano_30102020

Biorazgradivi otpad

przic_bio_30102020
kalvarija_bio_30102020

Glomazni otpad

przic_glomazni_30102020
kalvarija_glomazni_30102020

Papir

przic_papir_30102020
kalvarija_papir_30102020

Staklo

przic_staklo_30102020
kalvarija_staklo_30102020

Plastika

przic_plastika_30102020
kalvarija_plastika_30102020
Skip to content