Statistika prikupljenog otpada

Cres

Mali Lošinj

Mješani komunalni otpad

P MKO
K MKO

Biorazgradivi otpad

P BIO
K BIO

Glomazni otpad

P GLO
K GLO

Papir

P PAPIR
K PAPIR

Staklo

P STAKLO
K STAKLO

Plastika

P PLASTIKA
K PLASTIKA