Sortirnica

Otpad nije smeće, razlikuje se od smeća upravo po tome što se iz njega mogu iskoristiti tvari i energija koji se mogu upotrijebiti u istom ili nekom novom proizvodnom procesu pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Pod pojmom smeće smatra se otpad kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće i ono završava na odlagalištima, a često se odbacuje u prirodu stvarajući divlje deponije.

Otkud dolazi sav taj otpad?


Postali smo ovisni o materijalnim stvarima koje nam olakšavaju svakodnevni život. Čim nam te iste stvari postanu nepotrebne, lako ih se odričemo, zamjenjujemo novima te, nažalost, većina njih završava odbačena u prirodu kao otpad. Takvim neodgovornim ponašanjem ugrožavamo naš okoliš. Najčešće ne znamo koliko se vrijednih sirovina skriva u odbačenom otpadu. Vrijeme je da postanemo svjesni važnosti ograničenih prirodnih resursa. Nije dovoljno o tome samo čitati ili razmišljati, već i djelovati. Stoga, nastojmo smanjiti nepotrebnu potrošnju te time spriječimo nastanak novoga otpada.

ODVAJANJE OTPADA POČINJE KOD KUĆE

Početak sortiranja započinje u našim domovima primarnom selekcijom, međutim i nakon primarne selekcije velike količine otpada, koje se mogu reciklirati, dolaze pomiješane (vrlo često plastika, papir, manji metalni predmeti, itd.). Riječ je o korisnim materijalima pa se navedene vrste otpada u sortirnicama dodatno sortiraju, baliraju i predaju na daljnju uporabu. Pravilno odvajanje otpada na mjestu njegovog nastanka (primarna selekcija u našim domovima) omogućuje lakšu i efikasniju reciklažu korisnog otpada i njegovu preradu u nove proizvode čime bitno utječemo na očuvanje okoliša.

Odvajanje otpada je ponosan čin zaštite okoliša

Što je sortirnica i koji je cilj postojanja sortirnice?

  • Sortirnica je posebno izgrađen prostor namijenjen razdvajanju otpada. Ona čini važan dio sustava gospodarenja otpadom, s obzirom da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Temelj za rad sortirnice uspješno je uspostavljen sustav selektivnog prikupljanja otpada putem različitih vrsta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
  • Cilj je sortiranja dobivanje što čišćih i kvalitetnijih frakcija odvojeno prikupljenog otpada te uklanjanje nečistoća uslijed (ne)namjernih pogrešaka građana koji (ne)savjesno razdvajaju otpad. Dakle, tu se provodi selektivno sortiranje izdvojeno dopremljenog otpada, s ciljem da se dobije što više frakcija prikladnih za reciklažu i ponovno korištenje (npr. različite vrste plastike, PET, po bojama, PEHD, polipropilen, polistiren, papir, karton, metali). Cilj je tehnološkog procesa sortiranja dobivanje što je moguće kvalitetnijih frakcija plastike, papira, kartona i metala.

ZAŠTO ODVOJENO SAKUPLJENI OTPAD TREBA JOŠ DODATNO SORTIRATI?

Na taj se način dodatno odstranjuju nečistoće kojih i u odvojeno sakupljenom otpadu uvijek ima, a poprave se i nenamjerne greške u sortiranju koje su napravili građani. Plastični materijali razdvoje se dodatno po vrstama, papir se odvoji od kartona. Dobije se dovoljno čista sirovina za daljnju preradu.

Može se postaviti i pitanje zašto se uopće odvojeno sakuplja, ako se opet sortira. Odgovor je jednostavan: ono što se sakupi u jednoj kanti, pogotovo ako je zagađeno biootpadom, nikad ne može biti dovoljno čisto. Papir uprljan, na primjer, sokom od rajčice nije pogodan za daljnju preradu. Stoga je jako važno da naučimo odvajati čisti otpad jer samo je čisti otpad pogodan za daljnju reciklažu.

ŠTO JA MOGU NAPRAVITI?


Počnimo s reciklažom od sebe, svaki dan. Kod kuće, na poslu i u svim aktivnostima koje radimo jer problem otpada neće se riješiti sam od sebe. Pravilno razvrstavanje otpada najvažniji je korak u procesu recikliranja. Pod pravilnim razvrstavanjem podrazumijeva se da otpad, koji se odvaja, mora biti čist jer je upravo čistoća otpada bitna za uspješnu reciklažu. Razvrstavajmo već na kućnom pragu odvajajući otpad koji se može reciklirati od ostalog otpada i odlažući ga u za to predviđene spremnike. Provodimo ga svakodnevno jer se gotovo sve što koristimo može reciklirati: papir i karton, plastika, metal, staklo, aluminij, itd. Više od 2/3 kućnog otpada možemo odvojiti i ponovno iskoristiti te na taj način smanjiti količine otpada na odlagalištu, dobiti nove proizvode uz manji utrošak vode, energije i materijala, ali i spriječiti emisije stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje.

Nekoliko korisnih savjeta:

  • razmislite prije same kupnje – je li vam taj proizvod zaista potreban
  • prije svega, kupujte reciklirane proizvode u što većoj mjeri i samo ono što ćete stvarno koristiti
  • proizvod koji više ne koristite – ne bacajte, poklonite ga ili prenamijenite
  • birajte proizvode sa što manje ambalaže
  • izbjegavajte kupovinu jednokratnih proizvoda kao i pojedinačno pakirane proizvode
  • plastične vrećice zamijenite platnenim, a plastične boce zamijenite staklenim.

SAMO SE ČISTI OTPAD MOŽE RECIKLIRATI

Staklenu ambalažu potrebno je isprati, ukloniti čepove i poklopce, plastičnu i metalnu ambalažu isprati te karton spljoštiti.

NAŠA SORTIRNICA

Na otoku se Lošinju sortirnica nalazi u industrijskoj zoni Kalvarija oko 2 km u smjeru jugozapadno u odnosu na grad u sklopu građevine za gospodarenje otpadom Kalvarija. Izgrađena je tako da je moguć pristup vozilima većih dimenzija kojima se reciklažni materijal dovozi.

Opremljena je:


  • pokretnom trakom na kojoj radnici razabiru i izbacuju proizvode koji tamo ne pripadaju. Radnici postavljeni uz pokretnu traku ručno izdvajaju korisni dio otpada i prebacuju izdvojeni otpad u svoje priručne spremnike. Brzina rada na traci prilagođava se vrsti otpada te ovisi o čistoći materijala koji se doveze.

  • strojem za baliranje. Nakon što se izdvoji određena vrsta otpada kreće se u postupak baliranja. Baliranjem se otpad preša na 5-6 puta manji volumen u bale veličine 1,10 m u koje stane 150 – 170 kg otpada. Vezana bala prebacuje se na pokretnu vrpcu odakle ju viljuškar odnosi na skladištenje.

KORACI RAZVRSTAVANJA OTPADA OD DOMA DO SORTIRNICE:

otpad_recikliranje1

U kućanstvu odrediti mjesto na kojem ćemo odvajati otpad. Odvajamo samo čisti otpad na način da plastiku i staklo isperemo, odvojimo čepove i poklopce, a karton spljoštimo i odložimo u odgovarajući spremnik.

polupodzemni_spremnici2

Odlaganje otpada u odgovarajuće spremnike na javnim površinama – nakon što smo primarnom selekcijom u svojim domovima pravilno odvojili otpad, idući korak je odlaganje otpada na zeleni otok u spremnik predviđen za tu vrstu otpada.

utovar_otpada3

Utovar i odvoz otpada – obavlja se specijalnim kamionima za odvoz otpada prema određenom rasporedu odvoza pojedinih frakcija po danima.

dovoz_otpada24

Dovoz na deponij i vaganje otpada – vaganjem otpada dobiva se uvid koja količina otpada je dovezena.

rucno_izdvajanje25

Dovoz otpada u sortirnicu - na pokretnoj se traci odvaja korisni otpad kao posljedica (ne)namjerne greške građana. Odvaja se korisni dio otpada koji se može reciklirati, plastika se odvaja po vrstama, karton se razdvoji od papira, ...

stroj_baliranje6

Baliranje otpada – nakon što se izdvojio korisni otpad, kreće se u postupak baliranja u kojem se otpad preša na balu veličine 1,10 m.

skladistenje_bala7

Odvoz i skladištenje baliranog otpada – nakon što se završi postupak baliranja, viljuškarom se bala odvozi na mjesto skladištenja.

ukrcaj_otpada_kamion8

Predaja otpada daljnjim otkupiteljima – kada su svi prethodni koraci ispunjeni, balirani otpad daje se u prave ruke, znajući da smo napravili dobru stvar i pridonijeli zaštiti prirode i njenih resursa.

Odvajanje korisnih sastojaka otpada naša je zakonska obveza, ne košta nas ništa, a zauzvrat dobivamo čist i zdrav okoliš. Osvijesti se i odvajaj otpad jer ukoliko budemo savjesno odvajali otpad, čarobni krug recikliranja nikada neće prestati.

Skip to content