Reciklažno dvorište

Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada iz kućanstva. Imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. Reciklažno dvorište opremljeno je spremnicima za odlaganje različitih vrsta korisnog otpada koja su označena nazivom i ključnim brojem otpada sukladno Zakonu. Sve fizičke osobe koje dopreme otpad na reciklažno dvorište, moraju biti evidentirane od strane osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

Sav pristigli otpad u reciklažno dvorište mora se vizualno provjeriti, kategorizirati, izvagati te pravilno odložiti u odgovarajući kontejner ili spremnik.

 
 

U cilju smanjenja stvaranja otpada na našim otocima, javnim površinama te šumama pozivamo građane na korištenje reciklažnih dvorišta čime doprinosimo aktivnom sustavu razdvajanja otpada


JEDNADŽBA ŽIVOTA

briga za okoliš = briga za našu budućnost

 

Na otoku Cresu i Lošinju postoje 2 reciklažna dvorišta te manja sabirna mjesta čije je korištenje za građane besplatno, to su:

 • Reciklažno dvorište Kalvarija – Mali Lošinj, nalazi se u industrijskoj zoni Kalvarija oko 2 km u smjeru jugozapadno u odnosu na grad, površine 6478m2. Na otoku Lošinju postoje i manja sabirna mjesta koja se nalaze u naselju Nerezine, Veli Lošinj, te Artatore
 • Reciklažno dvorište Pržić - Cres, te manja sabirna mjesta u Martinšćici, Valunu, Orlecu i Belom
<h4>Reciklažno dvorište Kalvarija</h4>

Reciklažno dvorište Kalvarija

<h4>Reciklažno dvorište Kalvarija</h4>

Reciklažno dvorište Kalvarija

<h4>Reciklažno dvorište Pržić</h4>

Reciklažno dvorište Pržić

<h4>Reciklažno dvorište Pržić</h4>

Reciklažno dvorište Pržić

 

Česta pitanja...

1

Koji se otpad smije donijeti u reciklažno dvorište?

 • Otpadni papir: ambalaža od papira i kartona
 • Otpadni metal: ambalaža od metala, metali
 • Otpadno staklo: staklena ambalaža, staklo
 • Otpadna plastika: ambalaža od plastike, plastika
 • Otpadni tekstil: odjeća, tekstil
 • Krupni i glomazni otpad: kupaonska oprema (kada, kupaonski ormar, umivaonik, školjka i daska, bide, slavina, ogledalo, tuš), namještaj (ormar, polica, stol, stolac, fotelja, dvosjed, madrac,grilje), kuhinjska oprema (kuhinjski elementi, sudoper, radna površina, šank), vrtna oprema (ograda, vrtni namještaj, alat, posude, crijevo za vodu, ljuljačka, suncobran, roštilj) i ostali glomazni otpad (rolete/tende, ljestve, vrata, stakla, prozor, radijator, sprava za vježbanje, daska za glačanje)
 • Jestiva ulja i masti: jestiva ulja i masti
 • Boje: boje, tiskarske boje, ljepila i smole
 • Deterdženti
 • Lijekovi
 • Baterije i akumulatori
 • Električna i elektronička oprema
 • Problematični otpad: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući i prazne spremnike pod tlakom
2

Što je s korisnicima koji nemaju mogućnost sami donijeti otpad na reciklažno dvorište (sabirno mjesto)?

Korisnici koji nemaju mogućnost sami donijeti otpad, imaju jednom godišnje mogućnost besplatnog odvoza glomaznog komunalnog otpada maksimalnog volumena 5 m3 u određenom periodu. Korištenjem usluge odvoza glomaznog otpada, korisnicu su obvezni ubacivati samo jednu vrstu otpada - glomazni ili biorazgradivi otpad. Strogo je zabranjeno miješanje otpada, u suprotnom korisniku će se naplatiti usluga sortiranja otpada. Također, zabranjeno je ubacivati otpad koji se može odložiti u spremnike na javnoj površini namijenjeni za tu vrstu otpada, kao i metalni, električni i elektronički otpad i druge vrste otpada koje se mogu odložiti u reciklažna dvorišta. Korisnici odvoz glomaznog otpada mogu naručiti slanjem popunjenog obrasca poštom na adresu Turion 20/A, 51557 Cres ili Mije Mirkovića 17, 51550 Mali Lošinj, te na email adresu info@kucl.hr
Skip to content