POSJET SREDNJE ŠKOLE AMBROZA HARAČIĆA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Komunalne usluge Cres Lošinj partneri su sa Srednjom školom Ambroza Haračića –  Mali Lošinj za sudjelovanje u međunarodnom projektu School As a Living Lab ( SALL). Povodom projekta, učenici 3. razreda gimnazije posjetili su reciklažno dvorište Kalvarija 27. rujna 2022. godine. Osim reciklažnog dvorišta i privremene sortirnice vidjeli su i novo  izgrađenu sortirnicu koja će u mjesecu listopadu biti i službeno otvorena.

Prilikom posjeta reciklažnom dvorištu učenicu su primjetili da otpad koji ljudi odbace na reciklažno dvorište ne predstavlja smeće jer je taj otpad još uvijek dobar i može se koristiti. Tako su i oni odnijeli sa sobom odbačeni otpad kojemu  će uz malo truda naći novu namjenu.

Ovim posjetom učenicu su shvatili koliko je važno odvajati otpad i koliko je važna reciklaža za naš Planet.

                                                              KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

                                                                                      EKOOTOCI

Skip to content