POSJET RECIKLAŽNOM DVORIŠTU KALVARIJA

U mjesecu svibnju grupa učenika iz srednje škole Ambroza Haračića posjetila su reciklažno dvorište na odlagalištu otpada Kalvarija. Ovo je bio drugi posjet učenicima 3.nb razreda koji su imali priliku vidjeti promjene na samom deponiju od njihova zadnja posjeta.

Najveća promjena bila je ta što se otpad više ne deponira na otoku već se sav otpad odvozi sa otoka gdje su učenici vidjeli na koji način se sada taj otpad sortira radi daljnjeg transporta sa otoka.  Također, imali su priliku i vidjeti  kako napreduju radovi na izgradnji nove sortirnice nakon čega su posjetili i mehaničarsku radionu gdje su im mehaničari održali kratko predavanje o njihovom radu.

Skip to content