POSJET RECIKLAŽNOM DVORIŠTU PRŽIĆ

Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje koji obilježavamo 22. travnja, u ponedjeljak je  skupina predškolaca iz dječjeg vrtića Girice iz Cresa pod organizacijom „Komunalnih usluga Cres Lošinj“ obilježila taj dan. Petnestak predškolaca je prisustvovalo prezentaciji na temu otpada i odvajanja, a nakon prezentacije  se zaputilo na reciklžno dvorište Pržić. Poseban doživljaj mališanima je bila vožnja autobusom te otpad kojega su imali prilike vidjeti na reciklažnom dvorištu. Kroz razgovor sa mališanima  otkrili su  kako već imaju određeno znanje kako se treba odnositi prema otpadu odnosno da oni već u svojim kućama otpad odvajaju kako bi se mogao reciklirati. Znamo da time pomažemo svojoj Planeti, a time i  sebi kako bismo živjeli u čišćem i zdravijem okolišu.

                          OSVIJESTI SE I ODVAJAJ OTPAD

                                   Komunalne usluge Cres Lošinj

                                                       Ekootoci

Skip to content