Ekološki zasnovan
sustav gospodarenja otpadom
na Cresu i LošinjuNa području otoka Cresa i Lošinja (uključivo otoci Ilovik, Srakane, Susak i Unije) uspostavlja se novi, ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području otoka Cresa i Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpadaOtoci zablistaju kad građani razvrstaju!

Donosimo Vam pregled pravilnog razvrstavanja otpada
s kojim možemo na pravilan i ekološki način utjecati na budućnost nas i onih koji će tek doći


Otpad možete odložiti na pravilan način


na Vama najbližu lokaciju prikazanu na karti ispod


 

MOLIMO VAS ČUVAJTE NAŠE OTOKE
ZA ONE KOJI TEK DOLAZE!

Skip to content