Ekološki zasnovan
sustav gospodarenja otpadom
na Cresu i LošinjuNa području otoka Cresa i Lošinja (uključivo otoci Ilovik, Srakane, Susak i Unije) uspostavlja se novi, ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području otoka Cresa i Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpadaOtoci zablistaju kad građani razvrstaju!

Donosimo Vam pregled pravilnog razvrstavanja otpada
s kojim možemo na pravilan i ekološki način utjecati na budućnost nas i onih koji će tek doći


Otpad možete odložiti na pravilan način


na Vama najbližu lokaciju prikazanu na karti ispod


 

MOLIMO VAS ČUVAJTE NAŠE OTOKE
ZA ONE KOJI TEK DOLAZE!