Odvojeno prikupljanje


Princip dosljedno odvojenog prikupljanja pojedinih vrsta otpada temelj je ekološkog sustava i postupanja s komunalnim otpadom.

Otrovne kemikalije koje bacimo u smeće ili u prirodu, brzo će nam se vratiti na stol, za objed, u tanjur i u čaše.Novi sustav gospodarenja otpadom temelji se na odvojenom prikupljanju otpadnih tvari pa je organizacija sustava posuda vrlo važna. Za najveći dio komunalnog otpada biti će organiziran sustav odvoza i to za sljedeće kategorije:Papir i karton

Plastika i metal

Biootpad

Staklo

Ostali (i opasni) otpad


Za svaku od navedenih kategorija postavljena je posebna posuda
Unatoč činjenici da se otpadni papir već godinama uvozi, u Hrvatskoj se samo manji dio otpadnog papira i kartona prikuplja. Odvojenim prikupljanjem papira i kartona smanjuje se potreba za sječom šuma, štedi vodu i električnu energiju, reducira se zagađenje okoliša i popravlja trgovinska bilanca zemlje.


Plastične mase nisu mikrobiološki razgradive te ostaju trajno u okolišu stvarajući mnoge nesagledive probleme. Jedina degradacija plastike koja se u prirodi dešava je usitnjavanje pod djelovanjem sunca, vjetra i mora stvarajući trajne i otporne mikronske fragmente. Recikliranjem plastike mogu se proizvesti novi, slični ili posve različiti proizvodi pri čemu se značajno štedi energiju, sve skuplju sirovinu.


Staklo je u potpunosti recikličan materijal! Od svake odbačene staklene boce može nastati jedna nova! Korištenjem otpadnog stakla kao sirovine smanjuje se zagađenje zraka i vode, štedi se energija i čuvaju se resursi. Novim sustavom gospodarenja otpadom predviđena je odvojena posuda za prikupljanje stakla. Sav stakleni otpad odlaže se u istu posudu s natpisom staklo, a koju sadrži svako sabirno mjesto novog sustava za odvojeno prikupljanje otpada. Staklo treba odložiti u CRNI SPREMNIK na javnom sabirnom mjestu.


Sustav za gospodarenje biološko-organskim ostacima tvari (biorazgradivi segment otpada, biootpad) od najveće je važnosti za cjelinu ekološki zasnovanog sustava budući da uklanja najveći dio problema koji nastaju prilikom neekološkog postupanja – onečišćenja okoliša, vode, zraka i zemlje te ambijentalni problem širenja neugodnog mirisa. Dodatna korist takvog sustava je proizvodnja biognojiva, što može predstavljati određenu financijsku kompenzaciju novog sustava gospodarenja otpadom.

Gospodarenje otpadom nemoguće je bez odvojenog prikupljanja biootpada. Upravo miješanje biootpada s drugim otpadom dovodi do stvaranja smeća.

Biootpad uglavnom čini kuhinjski otpad, odnosno ostaci od pripreme hrane te vrtni ili zeleni otpad. Oni korisnici koji nemaju mogućnosti držati komposter u svom vrtu/dvorištu, trebaju odlagati kućni biootpad u SMEĐE SPREMNIKE na javnom sabirnom mjestu.


U ostali otpad spadaju svi ostaci tvari koji ne pripadaju kategorijama čije se odvojeno prikupljanje organizira, tj. ono što nije:biootpad, papir i karton, staklo, plastika, metali i opasni otpad. Ostali otpad odlaže se u posude ZELENE BOJE s oznakom OSTALI OTPAD.


Sabirno mjesto (SAM) je mjesto na javnoj površini na kojem se nalazi skupina posuda za prihvat odvojeno prikupljenog materijala iz domaćinstava, odnosno tvrtki i ustanova. Svako sabirno mjesto sadrži posudu za papir/karton te posudu za plastiku i metale. Isto tako, tri od četiri sabirna mjesta sadrži i posudu za staklo.

Skip to content