Održana je prva radionica povodom skorog otvaranja reciklažnog dvorišta Kalvarija

Povodom skorog otvaranja reciklažnog dvorišta na Kalvariji održana je radionica koju je u prvom dijelu vodila gđa. Snježana Bašić iz Delfin grupe, a drugi dio direktor Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. Neven Kruljac.

Radionica je održana 11.04.2019. u Velom Lošinju.  U prvom dijelu predavanja gđa. Snježana je govorila općenito o otpadu, što je reciklažno dvorište, koja mu je namjena, što sve građani besplatno mogu predati u reciklažno dvorište, te gdje se mi nalazimo po proizvedenim kilogramima otpada po stanovniku u odnosu na prosjek Hrvatske. Također je naglasila da u ukupnoj količini prikupljenog otpada 40% proizvedu turisti.

U drugom dijelu radionice direktor Društva govorio je o novom sustavu, te Zakonima i Direktivama prema kojima Komunalne usluge djeluju i uvode novi sustav gospodarenja otpadom.

U trećem dijelu radionice uslijedio je niz pitanja. Sugrađane je zanimalo kada će se u Velom Lošinju otvoriti mobilno reciklažno dvorište. Komunalno već razmatra tu mogućnost. Zakonski smo obavezni sukladno broju stanovnika na području Grada imati samo jedno reciklažno, no praksa je pokazala da su potrebe za takvim sabirnim mjestima veće. S toga će do početka ove sezone i u Velom Lošinju biti otvoreno jedno manje reciklažno dvorište.

Bilo je i pitanja vezanih uz košarice na plažama (hoće li biti košarice sa odvojenim frakcijama) i košaricama za pseći izemt. Na što je odgovoreno kako su trenutno postavljene košarice bez odijeljaka. Objašnjenje je da je sustav još uvijek u postupku uvođenja i da je za košarice sa odjeljcima potrebno organizirati i odvojeno saklupljanje i sl. Košarice za pseći izmet postavljene su na bivšim i/ili postojećim lokacijama spremnika, kako sada nebi morali otvarati otpadomjere za tu vrstu otpada. Mjesni odbor zamoljen je da predloži dodatne lokacije za košarice za pseći izmet, te ćemo prema mogućnostima mrežu isih svakako progustiti.

Istaknuto je kako na javnim površinama više ne smiju biti ,,otvoreni,, spremnici za miješani komunlani otpad u koji se može odlagati miješani komunalni otpad bez evidentiranja. S toga je i nedostatak polupodzemnih spremnika na pojedinim lokacijama u Velom Lošinju objašnjen nemogućnošću pristupa kamiona određenim lokacijama, što onemogućava pražnjenje spremnika. Tako je i na pitanje gdje će jahtaši odlagati svoj otpad, odgovoreno da će otpad od njih preuzeti Lučka kapetanija.

Na kraju smo zajedno došli do zaključka da je potrebna suradnja sugrađana, Komunalnih usluga i Grada. Potrebno je i strpljenje sa svih strana dok se sustav u potpunosti ne uvede i dok praksa ne pokaže sve potrebe. Složili su se svi prisutni da je potrebna promjena svijesti kao i kultura odlaganja otpada, te da će u pojedinim situacijama možda biti jedino riješenje pisanje kazni za nepropisno odlaganje otpada.