O otpadu


Otpad nije smeće!Ima li razlike između otpada i smeća?
U kontekstu komunalnog otpada te dvije riječi nemaju isto tehničko značenje i treba ih jako dobro razumjeti i vrlo strogo razlikovati. Razlikovanje tih dviju riječi i stvarnosti svojevrsni je početni ključ za rješavanje problema.


OtpadSmeće
Otpad, ili točnije, komunalni otpad u našem slučaju,
ostatci su tvari i stvari nakon neke uporabe u komunalnom ili municipalnom okružju.
Smeće nastaje kada su različiti oblici otpadnih tvari/stvari nepovratno pomiješani.

Razlika između otpada i smeća je ogromna: otpad se može, prikladnim postupcima preraditi za novu uporabu.

Smeće se ne može više nikako vratiti u nešto korisno te je samo po sebi iznimno štetno.

U ekološki sustav, “ugrađen” je princip razlikovanja otpada i smeća i nužnosti odvojenog prikupljanja različitih vrsta otpada, te napokon obveza maksimalno mogućeg recikliranja i prerade za ponovnu uporabu.
To je glavni nosivi stup cijelog sustava.

Od čega se sastoji neka posuda puna smeća?

To ovisi donekle i o sredini i o konkretnom razdoblju u tijeku godine, ali u prosjeku, dvije trećine čine papir i biootpad, petinu plastika, udjeli metala i stakla su manji, dok je najmanji udio opasnog komunalnog otpada.


Najveći udio u vreći smeća ima biootpad.


Upravo miješanje biootpada s drugim otpadom dovodi do stvaranja smeća,
nepovratno pomiješanog i uništenog otpada kojim se više nikako ne može gospodariti; jedino što tad preostaje različiti su manipulativni postupci koji ne izostavno donose sve veće troškove i ekološke štete. Biootpad se, bez ikakvih posebnih problema sav može preraditi u vrijedno biognojivo, osobito korisno kada se koristi umjesto umjetnih gnojiva!

Zainteresirani građani koji imaju uvjete za kompostiranje u svom vrtu trebaju se javiti elektroničkom poštom na adresu


Što sa papirom?


Papir se može reciklirati, i ponovo upotrijebiti sedam puta!
U odnosu na proizvodnju posve novog papira, troši se neusporedivo manje energije, i do tisuću puta manje vode koja je sve skuplja i sve više je nedostaje, troši se mnogo manje kemikalija i ima neusporedivo manje teško onečišćenih otpadnih voda. I potrebno je posjeći mnogo manje stabala, uništiti manje šuma, nego za, recimo tonu novog papira!

A ostali (opasni) otpad?

Do jedne petine sadržaja naše posude, ovisno o okolnostima, čine polimerni sintetički materijali, kolokvijalno različite vrste "plastike". Za ilustraciju koju korist možemo imati od toga, treba se sjetiti samo slučaja PET ambalaže. Zatim, različiti metalni ostatci odavno se recikliraju. Poznato je i da se staklo može reciklirati bezbroj puta. Na kraju, nekoliko postotaka u posudi čini opasni komunalni otpad, primjerice to su ostatci kemikalija, boja, lijekova, baterije i sl.

Otpad možete odložiti na pravilan način


na Vama najbližu lokaciju prikazanu na karti ispod


 

Ekološki sustav je onaj sustav koji omogućuje civilizirano i ekološko ponašanje.Ono omogućuje da otpad odvojeno prikupljamo kako bi izbjegli stvaranje smeća i odlagališta smeća, deponija. Ekološki zasnovan sustav omogućuje ostale postupke i distribuciju prikupljenog otpada na mjesta prerade.

I najvažnije, omogućuje da opasni otpad koji je najštetniji za zdravlje ljudi i prirodu ne dospijeva u okoliš.