Gospodarenje otpadom

KAKO SMO GOSPODARILI OTPADOM DO SADA, TE KAKO DALJE?


eko-otoci-kucl

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Prije svega, do sada smo doista tek u manjoj mjeri gospodarili komunalnim otpadom. Uglavnom smo stvarali smeće i odlagali smeće, na odlagališta Pržić i Kalvarija. Zbog zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Pržić na otoku Cresu, te skorijeg zatvaranja odlagališta Kalvarija na otoku Lošinju mijenjamo način postupanja s komunalnim otpadom. Promjenom načina zbrinjavanja glomaznog i ostalog odvojeno prikupljenog otpada uslijed zatvaranja odlagališta više pažnje usmjeravamo na sortiranje komunalnog otpada radi lakše daljnje obrade u svrhu odvoza otpada sa otoka.

Odvoz komunalnog otpada organiziran je na tri djelatna područja:

ZAŠTO UVODIMO NOVI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM?


Prije svega:

● da na otocima više ne bude smeća, da se komunalni otpad više ne pretvara u smeće, da se uklone problemi koji nastaju kao posljedice stvaranja smeća.
● da prestane onečišćavanje prirode i ugrožavanje zdravlja stanovnika naših otoka i okoliša smećem. Da više nikada ne bude deponija na kojima se skupljaju galebovi i štakori, s kojih bura naokolo raznosi smeće, smrad i otrovnu prašinu i gljivice i zaraze.

● što je to jedini način rješavanja problema komunalnog otpada koji je u skladu s ekološkim zahtjevima. To je jedini način da rješavajući svoj problem ne stvaramo nove ekološke probleme, bilo sebi bilo nekom drugom.

Zbog toga:

● što bi odvoz smeća s otoka bio samo skupo prebacivanje problema u tuđe dvorište! Novi sustav se uvodi radi povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada odnosno smanjenja količina ostalog otpada koje će se odvoziti u regionalni centar.
● što bi bilo koje drugo, u biti prividno rješenje značilo pristati na veće kratkoročne i posebno na veće dugoročne troškove, budući da sva takva rješenja mogu jamčiti samo neprestani rast troškova i uplatnica građana.

I zato:

● da odvojenim prikupljanjem papira spasimo od besmislenog uništavanja godišnje više od tisuću tona vrijedne sirovine za proizvodnju recikliranog papira. Time ćemo smanjiti sječu šuma, onečišćenje okoliša, stvaranje deponija smeća i ostvariti uštede u funkcioniranju komunalnog sustava. Proizvođač papira uštedjet će više od milijun kilovatsati električne energije i milijune litara vode i kemikalija. Stoga će mnogo manje onečistiti okoliš, manje ugrožavati prirodu i zdravlje ljudi
● da odvojenim prikupljanjem biootpada dobijemo tisuću tona biognojiva umjesto ekoloških problema.

● da odvojenim skupljanjem aluminijske i ostale ambalaže i metalnog i drugih vrsta otpada očuvamo okoliš i zdravlje naše djece i nas samih, i da izbjegnemo sve ekološke i financijske posljedice neciviliziranog neekološkog postupanja.

KAKO ĆE SE PROVODITI NOVI SUSTAV

GOSPODARENJA OTPADOM?


Na javnim mjestima biti će raspoređene posebne posude za odvojeno prikupljanje papira i kartona, plastike, metala i stakla, a za biorazgradivi otpad koji će građani kompostirati bit će osigurane posebne posude—komposteri i stručna pomoć i savjeti.

Zainteresirani građani koji imaju uvjete za kompostiranje u svom vrtu trebaju se javiti na info telefon ili elektroničkom poštom na adresu


Novim sustavom gospodarenja otpadom nastoji se osigurati što intenzivniji tok otpada kroz sustav odvojenog prikupljanja, obrade i plasmana pojedinih sekundarnih sirovina. Time se u prvom redu smanjuje količina miješanog otpada, odnosno smeća koji u komunalnom sustavu nastaje, a time i posljedična kumulativna negativna vrijednost.

S druge strane, intenziviranje odvojenog prikupljanja stvara i određenu pozitivnu vrijednost koja proizlazi iz prodaje sekundarnih sirovina. Stoga, povećanje odvojenog prikupljanja ima, između ostalog, dvostruko izravno pozitivno djelovanje na ekonomsku dobrotu sustava.

Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom sustavno slijedi hijerarhijski slijed postupanja s otpadom te građanima i ostalim korisnicima komunalne usluge zbrinjavanja otpada omogućuje odvojeno odlaganje gotovo svih otpadnih tvari koje nastaju u domaćinstvu.


Skip to content