Ekološki zasnovan
sustav gospodarenja otpadom
na Cresu i LošinjuNa području otoka Cresa i Lošinja (uključivo otoci Ilovik, Srakane, Susak i Unije) uspostavlja se novi, ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

Novi sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području otoka Cresa i Lošinja slijedi ekološka načela i kriterije kojima se nastoji postići najviši stupanj odvojenog prikupljanja i recikliranja pojedinih komponenti komunalnog otpadaOtoci zablistaju kad građani razvrstaju!

Donosimo Vam pregled pravilnog razvrstavanja otpada
s kojim možemo na pravilan i ekološki način utjecati na budućnost nas i onih koji će tek doći

621 tona

2012.

Dosadašnji rezultati su ohrabrujući:

2012. - 621,07 t
2013. - 725,21 t
2014. - 808,63 t
2015. - 1327,16 t
2016. - 1517,30 t


*ukupno prikupljena razvrstana masa u tonama
1517 tona

2016.


Otpad možete odložiti na pravilan način


na Vama najbližu lokaciju prikazanu na karti ispod


 

MOLIMO VAS ČUVAJTE NAŠE OTOKE
ZA ONE KOJI TEK DOLAZE!