Održavanje zelenih površina

U sklopu Komunalnog društva djeluje posebno oformljena radna grupa koja obavlja poslove uređenja javnih zelenih površina te postavljanja nove i održavanja postojeće komunalne opreme. Osnovana je 2000.godine, a djeluje na području Gradova Cresa i Malog Lošinja te zapošljava prosječno 13 radnika.

Zelene površine Cres Lošinj

Radni zadaci hortikulturne grupe sastoje se od:

1. Radova na održavanju i uređenju javnih zelenih površina, koji uključuju:

– orezivanje stabala i ukrasnog grmlja, košnju zatravljenih površina i ukrasnih travnjaka, sadnju sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja te plijevljenje korova i okopavanje javnih ozelenjenih nasada

2. Radova na održavanju komunalne opreme, koji uključuju:

 – postavljanje novih košarica za otpad te postavljanje, montažu i održavanje javnih klupa

3. Radova na održavanju gradskih fontana, koji uključuju pranje fontana s izmjenom sadržaja vode u fontanama

Trg Mali Lošinj

Godišnjim programom utvrđuje se obim održavanja javnih zelenih površina, posebno za područje Grada Cresa i posebno za područje Grada Malog Lošinja s pripadajućim naseljima. Godišnje programe održavanja javnih zelenih površina usvajaju Gradska poglavarstva Gradova Cresa i Malog Lošinja. Troškovi održavanja osigurani su sredstvima iz proračuna Gradova Cresa i Malog Lošinja.

Sve uređene i hortikulturno oblikovane javne površine tijekom cijele godine ističu se svojom urednošću, šarenilom i  svježinom te stvaraju sliku urednog, čistog i gostoljubivnog okoliša koji se stapa s urbanom sredinom gradova.