Djelatnosti

Društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Cres, na području otoka Cresa i Lošinja, obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:

  • Odlaganje komunalnog otpada – uključuje obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada
  • Održavanje čistoće – uključuje čišćenje javnih površina te sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta
  • Održavanje javnih površina – podrazumijeva održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, plaža, šetnica i sl.
  • Održavanje groblja i pogrebne usluge – uključuje održavanje prostora za obavljanje ispraćaja i sahrane te ukop pokojnika kao i prijevoz pokojnika
  • Ostala djelatnost – stanica za tehnički prijevoz vozila, tržnica i ribarnica

U podizbornicima možete pronaći dodatne informacije o svakoj pojedinoj djelatnosti.